Home

Produkter og tjenester

FirmaProdukterInformasjonSupportKontaktReferanser

 

 

 

Hva kan vi bidra med?

 

Informasjon er kunnskap

 

  • Behovet for riktig informasjon på riktig sted har ført til en eksplosjon i volumene som lagres elektronisk og på papir.

Tilgjengelighet satt i system

 

  • Med elektronisk arkiv eller en papirbasert utsendelse, vil de aktuelle brukere få tilgang til riktig informasjon. 

Lagring eller arkivering

 

  • Det vi ønsker er en sikker oppbevaring av våre data. Papirarkiv, mikrofilm, elektronisk arkiv, CD, disk.........., vi har gått hele veien. Og vi vet at ingen teknologi alene, løser alle behov. 

Servicebyrå eller eget utstyr?

 

  • Tjenester innenfor skanning, mikrofilming samt utsendelse av Direct Mail. 

 

Samarbeidspartnere gir trygghet

 

 

  • Partnere er Agfa, Minolta, Kodak, Bell+Howell, EDB-Teamco, Technoscan, Capella Norge, Posten, m.fl.

[Back][Up]

Org.nr.: NO 968831208MVA

webadresse: www.mdsnorge.no

Tlf.: +47 32268440, Fax: +47 32835003

Copyright(c) 1994 MDS Norge AS. All rights reserved.